Enviroment pagsisikap

Mga aktibidad ng SH

Diyaolgo ng SH

Pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga
manggagawa upang maitaas ang
pagiging kaalaman tungkol sa kaligtasan
KINOSHITA CHIKURO
nagsasagawa ng ” SH Dialogue .”
Ano ang pakikipag diyalogo ng SH?

Ang SH ay isang abrebasyon ng “Shake Hands”kaya nakikipag ugnayan kami sa pamamagitan ng pakikilang-kamayan (handshake).

Bakit pakikipag diyalogo ng SH?

Sa indibidwal na mga site , pinapataw namin ang “kaligtasan” na isang unang preyoridad upang makumpleto ang konstruksiyon sa isang proseso na ganap na walang aksidente.Kami ay sigurado na kung may aksidenteng mangyayari sa trabaho, eto ay makaka-apekto sa pamilya, kapwa manggagawa, ang kompanya at sa kustomer.Eto ay isa ring kawalan ng tiwala para sa amin.

Sa kaalaman ng lahat, ang Japan ngayon ay nasa resesyon.Ngunit , maaari mong mawala ang lahat ng tiwala na iyong binuo mula sa nagtatrabaho na walang pagod araw-araw nang dahil lang sa isang aksidente kaugnayan sa trabaho.Ang pangunahing kadahilanan ng mga aksidente ay nag-iiba mula sa iba’t ibang site, ngunit , ito ay lilitaw sa malaking bahagi, na ang mga aksidente ay maaaring mapigilan kung isasaalang-alang mo ang mga tao at kanilang mga kasamahan kasangkot.

Ang layunin ng Isinasagawa ang ” SH Dialogue ” sa loob KINOSHITA CHIKURO ay upang alamin ang mga resulta ng mga tao na nagtatrabaho sa parehong site.Ito ay isang bagay inaasahan ko mula sa mga empleyado , ngunit natanggap ko ang kooperasyon mula pati sa mga kalahok na kumpanya. At dahil dito, gusto kong sabihin salamat sa iyo .

※Magkaroon dapat ng isang diyalogo na hahaba ng higit pa sa tatlong segundo sa bawat site.

Ang opisyal sa pangkaligtasan sa panahong iyon, kung natukoy na ang kalusugan ng manggagawa (boses, kutis, paghinga) ay kailangan i-verify para sa hindi ligtas na kondisyon magtrabaho.Gayunpaman , ang pagpapatupad ng kaligtasan ay dapat gawin ng dalawang beses sa isang araw, sa umaga at hapon.Bago magsimula ang pagtatrabaho, Ang Opisyales para sa Kaligtasan ay dapat nagsisiyasat sa mga sites , mga kagamitan, at pangkalahatang lugar para sa anumang bagay hindi ligtas.

2014 5th Account ng Safety Conference